Home » Arkitekt i Bergen – en oversikt over arkitekttjenester

Arkitekt i Bergen – en oversikt over arkitekttjenester

Har du skaffet deg tomt, og har nå et ønske om å oppføre et hus, være seg enebolig eller annen type bolig? Ønsker du å utvide huset ditt med en garasje, terrasse, veranda, en bod, vinterhage eller et ekstra rom? Har du enebolig, rekkehus eller er det en annen type hus? Hva er reglene du må forhold deg til, og hvordan kan en arkitekt hjelpe deg?

I denne artikkelen ser vi nærmere på hva en arkitekt i Bergen kan hjelpe deg med. Den gir en bakgrunn i forhold til hva en arkitekt er, og hvilke tjenester de tilbyr.

Les videre for en oversikt over arkitekt Bergen og arkitekttjenester.

Arkitekt i Bergen – når du trenger arkitekt som hjelper deg med hele prosjektet ditt – fra tegning til byggesøknad og helt til ferdigstillelse

Arkitekt er en stillingstittel som innebærer at man jobber med design og utforming av hus og bygninger. En arkitekt vil f.eks. være ansvarlig for

  • Planlegging, utvikle og designe nye bygninger og andre bygg/strukturer
  • Restaurering og/eller endring av eksisterende bygninger
  • Planlegging, utvikle og utforme bebyggelse og landskap

Arkitekten vil med andre ord ha kunnskap både med tanke på bygninger (designe og utvikle eksempelvis enebolig eller garasje), endring til eksisterende bygninger (tilbygg eller påbygg) og ikke minst offentlig regulering (eks. plan- og bygningsloven, reguleringsplan i kommunen med mer).

Arkitekt i Bergen – litt mer om produktene og tjenestene – tegninger, tilbygg, påbygg og bistand ved byggesøknad

Vi nevnte innledningsvis ulike typer arkitekttjenester. Nedenfor går vi igjennom noen av disse i mer detalj.

Tegninger – arkitekttegning er det de fleste forbinder med arkitekt

Tegninger (arkitekttegninger) er nok det vi ofte forbinder med en arkitekt. Arkitekten vil kunne gi bistand med det du har behov for. Tegninger inkluderer selvsagt bolig og enebolig, tilbygg (eksempelvis garasje eller veranda/terrasse), påbygg (utvide og bygge i høyden) samt bistand byggesøknad. Husk også at arkitekten vil være god å ha i møte med den som skal bygge for deg. 

For eksempel har du et ønske om et tilbygg på enebolig. Inspirasjonen til dette kan du ha hentet fra Google eller kanskje noe du har sett i nabolaget. En arkitekt i Bergen vil ha erfaring med å bringe ideen du har ned på papiret i form av tegninger som kan brukes for å søke om byggetillatelse. Men husk at du sannsynligvis også vil ha behov for råd om lover og forskrifter samt den kommunale reguleringsplanen.

En annen vanlig problemstilling er oppføring av garasje. Hør her med arkitekt om plassering, lovkrav og arkitekttegninger.

Husk også at tegninger for villa, enebolig eller tilbygg eller eventuelt påbygg inneholder flere ulike tegninger. Her oppsummerer vi kort ulike typer arkitekttegninger:

  • Plantegning – viser hvordan hver etasje planlegges å utnyttes. Alle rom tegnes inn, og funksjonen påføres (hva rommet skal brukes til, for eksempel bad, soverom osv.)
  • Snittegninger – dette er et utsnitt (mao. skåret gjennom huset) for å vise detaljene som kommunen tar stilling til i sin byggesaksbehandling.
  • Fasadetegninger – dette er tegning av fasadene, dvs. utsiden av bygget fra alle sider. Som regel er det bare fire sider på et bygg. Dette da de fleste bygg har vegger som sitter i 90° vinkel i forhold til hverandre.
  • Perspektivtegninger – fremstillinger i 3D. De kan sammenlignes med et bilde som viser et bygg sett ifra ulike vinkler. Dette hjelper byggesaksbehandleren å se hvordan bygget passer i omgivelsene.

Noe av fordelen med en arkitekt Bergen er at du sparer mye tid. Tid som du kan bruke bedre på så mye annet!

Tilbygg – hva er et tilbygg og hva er offentlige regler («byggesøknad tilbygg»)? Hva er et påbygg («byggesøknad påbygg»?

Med tilbygg menes utvidelse av et byggverk (tenk hus, enebolig, rekkehus osv.). Utvidelsen det refereres til er at man bygger utover – med andre ord man øker bygningens grunnflate (BYA). Det er viktig å ikke forveksle tilbygg med det som kalles «påbygg». Med et påbygg vil man bygge i høyden. Helt kort så krever et påbygg en byggesøknad med ansvarsretter. Men for et tilbygg er det ikke bestandig tilfelle at det kreves byggesøknad med ansvarsretter.

Ulike typer tilbygg

Tilbygg er som nevnt utvidelse av et byggverk. Mao. kan man se for seg at en ny garasje kan defineres som tilbygg (spørsmålet er da som regel kreves det byggesøknad garasje?). Som nevnt innledningsvis vil også byggesøknad terrasse? byggesøknad vinterhage? og byggesøknad veranda? være spørsmål de fleste har når de vurdere å utvide eller bygge litt ekstra på et eksisterende hus eller annen bygning.

Merk at for tilbygg er det også mange andre regler som gjelder, her er det viktig å undersøke nærmere.

Byggesøknad – byggesøknad tilbygg, byggesøknad påbygg og byggesøknad bolig

For de fleste er det ofte en svært krevende prosess å søke kommunen om byggetillatelse. Mange arkitekter i Bergen, eller Norge for den saks skyld vil ha erfaring som byggesaksbehandlere. Når du ser etter en arkitekt kan det være svært gunstig at du bruker noen med denne erfaringen, dette slik at du opplever en søknadsprosess som er både forutsigbar og smidig.

I forhold til byggesøknad vil en arkitekt kunne bistå deg på følgende måte:

  • Utfyllingen av byggesøknaden
  • Tegningene du trenger til byggesøknaden din

En arkitekt Bergen med lang erfaring med byggesøknader og praktiske erfaring som byggesaksbehandlere vil kunne gi deg mulighet til å spare tid, unngå forsinkelser på drømmeprosjektet ditt og sist men ikke minst sørge for god kvalitet til god pris.

Konklusjon – hva er veien videre?

Vi håper at denne artikkelen har gitt en oversikt over hva en arkitekt Bergen er og hva en arkitekt i Bergen kan hjelpe deg med. Vi har også gått nærmere igjennom tegninger («arkitekttegninger»), tilbygg, påbygg og byggesøknad. 

Så enten det dreier seg om utarbeidelse av tegninger for hus i form av enebolig eller annen type bolig, et tilbygg (byggesøknad tilbygg) form av garasje, terrasse, veranda, vinterhage, byggesøknad påbygg eller bare en byggesøknad tilbygg for et enkelt rom: En prosess med det offentlige kan fort ta mye tid, og det er mye informasjon man skal forstå. Med profesjonelle bistand nyter man godt av erfaringen til noen som gjør dette på løpende basis, og det hersker ingen tvil om hvilken søknadsplikt som gjelder. Reglene i plan- og bygningsloven blir enkle å forholde seg til..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *