Home » Søknad bruksendring – hva er det?

Søknad bruksendring – hva er det?

Søknad bruksendring

Har du et ønske om å endre hvordan huset ditt er med å foreta en bruksendring (endring bruk)? For eksempel gjøre om en bod til et soverom? Hvilke regler gjelder for søknad bruksendring? Og hvilken søknadsplikt gjelder i så fall?

I denne artikkelen ses det nærmere på søknad bruksendring. Den gir en bakgrunn i forhold til hva bruksendring er, hva er ulike typer bruksendring og hvilke offentlige og kommunale regler som gjelder. I tillegg gis det råd og vink i forhold til hva du som er interessert i å foreta en bruksendring kan vurdere.  Det er ditt eget ansvar at det du gjør er lovlig (dvs. at du har en lovlig bruksendring), derfor er det en del viktige ting du må gjøre i forkant av en bruksendring.

Les videre for å forstå hvilke regler som gjelder ved søknad bruksendring og når du må foreta søknad bruksendring til kommunen.

Hva er en bruksendring – endring bruk?

Det å bruksendre betyr å endre bruk av et rom fra en tillatt bruk til en annen. I en del tilfeller kan dette kreve både søknad og en tillatelse.

Hva betyr “hoveddel”?

Med hoveddel menes de deler av boligen som brukes til å bo og annet opphold. Vær oppmerksom på at dette inkluderer ganger og trapper mellom hoveddeler. Eksempler på rom som faller inn under hoveddel er stue, kjøkken, soverom, bad og vindfang. I tillegg kommer entré og ganger mellom rommene i hoveddelen.

Hva betyr “tilleggsdel”?

Med tilleggsdel menes andre deler av boligen. Dette er deler som ikke er egnet som oppholdsrom. Eksempler på rom er for eksempel bod og oppbevaringsrom.

Søknad bruksendring – når må jeg søke?

Det er et krav om at du må søke kommunen om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Et eksempel er om du vil endre et oppbevaringsrom til et soverom. Du står fritt til å søke selv. Mange velger allikevel å få ansvarlige foretak til å søke og eventuelt også bygge. Husk at dersom du selv er søker så er du også ansvarlig for at alle byggeregler blir fulgt.

Hva slags type rom må jeg søke om å få bruksendret?

Nedenfor gir vi en kortfattet oversikt over en del eksempler:

 • Endring fra bod, oppbevaringsrom eller teknisk rom til stue, kjøkken, bad eller soverom – her må du søke om bruksendring. I dette tilfellet fra tilleggsdel til hoveddel.
 • Endring fra bod, oppbevaringsrom eller teknisk rom til bod, oppbevaringsrom eller teknisk rom (f.eks ventilasjonsrom) – her må du må ikke søke om bruksendring da begge defineres tilleggsdel
 • Endring fra stue, kjøkken, bad eller soverom til stue, kjøkken, bad eller soverom – her må du ikke søke om bruksendring da alt defineres som hoveddel
 • Endring fra stue, kjøkken, bad eller soverom til bod, oppbevaringsrom eller teknisk rom – her må du søke om bruksendring fra hoveddel til tilleggsdel

Vanlige spørsmål om søknad bruksendring

 • Hvordan er søknadsprossen og hva kreves det at denne søknaden inneholder?

Du søker på skjema «søknad om bruksendring», og søknaden må inneholde en beskrivelse av det du skal gjøre. Det er også krav om en del vedlegg, se informasjon i tilknytning til skjemaet.

 • Når kan jeg søke selv?

Du kan søke selv når bruken av rommet kan endres uten at du må gjøre større arbeider som å endre bærende konstruksjoner.

 • Hvilket ansvar påtar jeg meg ved egen søknad?

Når du søker selv er du ansvarlig for at alle byggeregler blir fulgt, og du har ansvar for å dokumentere dette. Kommunen kan komme på tilsyn etter at byggetillatelse er gitt. Da må du kunne dokumentere at alle regler er fulgt.

 • Søker jeg selv, eller kan noen søke for meg?

På en vanlig sak om bruksendring trenger du ikke bruke ansvarlige foretak,  men du kan velge å bruke ett i stedet for å være ansvarlig selv. Ved bruk av ansvarlige foretak må hele søke- og byggeprosessen gjøres av ett eller flere ansvarlige foretak.

 • Når må naboen(e) varsles?

Med innvendige arbeider trenger du ikke varsle naboen. Men med endringer på fasaden eller ytre arbeider som kan påvirke naboen må du varsle før du søker. Ta kontakt med kommunen hvis du trenger mer informasjon.

 • Hva om jeg ikke klarer å oppfylle tekniske krav?

Hvis det er noen krav du har vansker med å oppfylle kan du søke kommunen om det er å få unntak fra kravene. Hør med kommunen om hvilke krav de kan gi unntak fra, og hva som kreves av dokumentasjon.

 • Jeg har et rom som oppfyller kravene – må kommunen si ja?

Ja, kommunen må si ja om alle tekniske krav er oppfylt og det ikke er noe i reguleringsplanen/detaljbestemmelsene som hindrer godkjennelse.

 • Hva sjekker kommunen når de behandler søknaden?

Kommunen vil blant annet sjekke at all dokumentasjon er levert inn. I tillegg at det som skal gjøres ikke er i konflikt med kommunale planer.

 • Er det noe kommunen ikke sjekker når de behandler søknaden?

Kommunen sjekker ikke at de tekniske kravene er fulgt. Ansvaret for de tekniske kravene har den som søker og bygger, og byggetillatelsen forutsetter at disse følges. Søker du selv har du ansvaret for at alle tekniske krav blir fulgt.

 • Hva kan kommunen sjekke i prosessen?

Kommunen kan komme på tilsyn, og da sjekke alle tekniske krav. Husk at det deg selv eller det ansvarlige foretaket som er ansvarlige for at kravene blir fulgt.

Konklusjon – søknad bruksendring

Artikkelen har gitt en oversikt over søknad bruksendring. Som ved alle prosesser som berører det offentlige, er det mange ting å huske på. Derfor er vårt råd å vurdere profesjonelle rådgivere. Dette sikrer en lovlig bruksendring.

Med andre ord enten det handler om endring av bod til soverom, eller omvendt: En prosess med myndighetene tar for mye tid, og det er mange regler man skal forstå. Profesjonelle bistand sikrer at man nyter godt av erfaringen til noen som gjør dette på løpende basis, og vil da sikre at man ikke behøver å søke på nytt. Reglene fra kommunen blir enkle å forholde seg til. Vel verdt utgiftene vil mange si.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *